100Man Cashback
Search
⌃K

Cấp Bậc Thành Viên & Ưu Đãi

100Man luôn nỗ lực để mang lại những nhà bán hàng lớn, uy tín, cũng như cung cấp sản phẩm và dịch vụ tin cậy nhất cho các Shoppers. Tuy nhiên, để làm được điều đó, 100Man không thể làm việc này một mình. Do đó 100Man mong muốn hợp tác với chính các Shoppers của mình với hình thức ưu đãi hấp dẫn.
Mỗi đối tác giới thiệu đều là người dùng trải nghiệm sản phẩm, các tính năng mới của 100Man đầu tiên, đánh giá được chất lượng cũng như những giá trị mà sản phẩm mang lại, từ đó giới thiệu đến bạn bè và người thân của họ.

Chính Sách Nâng Cấp

Tiêu chí
Level 1MAN
Level 2MAN
Level 3MAN
Level 4MAN
Level 5MAN
Số lượng $MAN sở hữu
2.000
3.500
4.000
4.500
5.000
Số lượng bạn bè giới thiệu (tích lũy)
10
20
30
40
50
Số lượng giao dịch thành công (tích lũy)
0
10
50
100
150

Chính Sách Ưu Đãi

Cấp bậc Shoppers
Cashback Booster
Staking daily
Level 1MAN
5%
5%
Level 2MAN
7%
5.5%
Level 3MAN
10%
6%
Level 4MAN
15%
6.5%
Level 5MAN
20%
7%