Ứng Dụng 100Man Cashback
Đối với các nhà bán hàng trực tuyến (Merchants): 100Man Cashback là một đối tác tiếp thị số giúp gia tăng hiệu suất ngân sách truyền thông, giảm chi phí tìm kiếm khách hàng.
Đối với người tiêu dùng (Shoppers): 100Man Cashback là một ứng dụng gia tăng trải nghiệm mua sắm thông qua việc trả thưởng cho người tiêu dùng bằng tiền mã hóa, thông qua đó giới thiệu và giúp cho họ có thêm một kênh đâu tư gia tăng thu nhập.
Nền tảng cung cấp:
  • Mobile: Ứng dụng trên hệ điều hành iOS và Android
  • Web: phiên bản extension dành cho web browser sẽ được phát triển trong tương lai, dành cho những người dùng đã nắm rõ các quy tắc của việc mua sắm hoàn tiền và đang tìm kiếm một chương trình hoàn tiền hấp dẫn hơn.
Copy link