Cơ Chế Tạo & Giảm Token (Mining & Burning)

Cơ Chế Tạo Token (Mining)

 1. 1.
  Hoàn trả phí giao dịch (transaction mining): Người dùng sẽ nhận được thêm $MAN cho mỗi giao dịch được hoàn tiền thành công.
 2. 2.
  Thưởng khi giới thiệu thêm người dùng (referral mining): Người dùng sẽ nhận được thêm $VNDC khi giới thiệu thêm bạn bè sử dụng app 100Man Cashback và người được giới thiệu sẽ được nhận $MAN.

Cơ Chế Giảm Phát (Burning)

 1. 1.
  Để giảm số lượng lưu thông của $MAN token nhằm giảm phát, 100MAN Cashback sẽ đốt 100% số lượng $MAN token được sử dụng để trả phí rút tài sản số trên ứng dụng 100MAN Cashback mỗi quý.
 2. 2.
  Ngoài ra 100Man cũng cam kết sẽ sử dụng 20% lợi nhuận của mình để mua lại $MAN token để đốt bỏ vào mỗi quý. Việc trích lợi nhuận sẽ được tích lũy hàng tháng khi tháng đó kết quả kinh doanh của 100Man phát sinh ra lợi nhuận.