$MAN Token
Đồng tiền mã hóa $MAN hay còn được gọi là $MAN Token được sử dụng trong hệ sinh thái 100Man (mở đầu với 100Man Cashback) và có thể mua bán khi trên các sàn giao dịch tiền mã hóa.

Giá Trị Của $MAN Token

  Cơ chế dễ hiểu và dễ sử dụng
  Cơ chế giảm phát được áp dụng
  Cơ chế thưởng khi phát sinh giao dịch và trữ token
Lợi ích của Token:
  Phát thưởng khi trữ token (staking) hàng ngày: Toàn bộ $Man token được trữ trong app 100Man Cashback sẽ tự động phát sinh lãi suất lên tới 7% năm và có thể được trả theo VNDC
  Tăng phần trăm hoàn tiền: Tỉ lệ phần trăm hoàn tiền trên mỗi giao dịch phát sinh sẽ tăng lên theo cấp bậc, dựa trên số $Man Token được trữ
  Phí rút tiền: Ngươi dùng trả phí rút tiền bằng $Man
Last modified 5mo ago
Copy link